Filer


Monteringsanvisning till Mapei's duksystem.


Hantverkarformuläret –14. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.
Detta dokument fylls alltid i vid renoveringar. För både våran och kundens säkerhet.


Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. (Från Byggkeramikrådet)


Material Info.pdf8.3 MB

Här finns de Byggvarudeklarationer & Säkerhetsblad för de produkter som vi använder oss av.