Filer


Hantverkarformuläret –14. Framtaget av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier.
Detta dokument fylls alltid i vid renoveringar. För både våran och kundens säkerhet.


Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt kan underhållas. (Från Byggkeramikrådet)