Länkar

Leverantörer av Kakel & Klinker i Göteborg vi samarbetar med och kan rekommendera:

Byggkeramikrådet:

www.bkr.se

"Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela "Byggsverige" ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området."